BRILLIANT MUSIC

STILL TO BE DISCOVERD

CD OPNAMES

Phaedra focust zich compleet op muziek van de Lage Landen – zowel oud, klassiek als hedendaags. Ons doel is om deze te weinig gekende muziek op te nemen, te publiceren, uit te voeren en wereldwijd beschikbaar te maken.

138

Phaedra-cd’s

Gesticht

door één man

27

jaar ervaring

Phaedra

Onze taak: de muziek van de componisten uit de Lage Landen, en in het bijzonder uit Vlaanderen en Wallonië, voor de onverschilligheid, en vooral voor de vergetelheid, behoeden. 

En dit wordt gewaardeerd.

Geweldig toch hoezeer het Belgische label Phaedra zich al een kwarteeuw bekommert om met name het Vlaamse repertoire dat zo rijk is aan stijl en inhoud."

Aart van der Wal op Opusklassiek.nl

NieuwsbriefDe vzw Klassieke Concerten – Phaedra CD bewaart uw e-mailadres om u haar nieuwsbrieven toe te sturen. In geen enkel geval zal de vzw Klassieke Concerten uw mailadres aan derden overhandigen zonder uw toelating. Als u de Nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u uitschrijven door op de uitschrijven-link in de Nieuwsbrief te klikken.