CD Opnames

Phaedra focust zich compleet op muziek van de Lage Landen - zowel oud, klassiek als hedendaags. Ons doel is om deze te weinig gekende muziek op te nemen, te publiceren, uit te voeren en wereldwijd beschikbaar te maken.

zoek CD’s

ontdek

Phaedra

Onze taak: de muziek van de componisten uit de Lage Landen, en in het bijzonder uit Vlaanderen en Wallonië, voor de onverschilligheid, en vooral voor de vergetelheid, behoeden. 

En dit wordt gewaardeerd.

meer over ons

Geweldig toch hoezeer het Belgische label Phaedra zich al een kwarteeuw bekommert om met name het Vlaamse repertoire dat zo rijk is aan stijl en inhoud.

Aart van der Wal op Opusklassiek.nl

Nieuwsbrief

My Newsletter